สบอ. 12 บูรณาการกำลังเจ้าหน้าเปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า บูรณาการกำลัง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ฐานปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า และ เจ้าหน้าที่ สปป. 3
รวม 85 นาย ฝีกซ้อมความพร้อม และปล่อยแถวเปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ท้องที่บ้านศรีคีรีรักษ์(ปางสังกะสี) และบ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

จากนั้นได้ปล่อยแถวเคลื่อนกำลังไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าปางสังกะสี จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าที่เป็นที่ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกผู้ลักลอบตัดไม้ลอบยิงจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พร้อมออกลาดตระเวนพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ รวมทั้งออกประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นกับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และราษฎรในพื้นที่

โดยมีนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานพิธีเปิดยุทธการและปล่อยแถว มีผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติในสังกัดทั่ง 3 อุทยาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า และหัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 1 (มอรังงาม) จ.กำแพงเพชร เข้าร่วม

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้บัญชาให้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จัดให้มียุทธการนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ที่ปฎิบัติงานประจำอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งแสดงพลังให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการพร้อมที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า  เอาไว้ให้เป็นมรดกที่สมบูรณ์ของชาติ ส่งต่อให้ลูกหลานสืบต่อไปในอนาคตให้ได้


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! ขับเคลื่อนโดย Blogger.