ศรีสะเกษ- โค้ช STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ นำทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตโครงการแก้มลิง

ศรีสะเกษ- โค้ช  STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ  นำทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตโครงการแก้มลิงหนองบัว- ทุ่งหนองเสนง - สีไคล  ตำบลลิ้นฟ้า  อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

     เมื่อเวลา 10.00 น.  วันที่ 10  กรกฎาคม  2563  นางเนตรชนก  ยามรัมย์  โค้ช  STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะกรรมการชมรม STRONG - และเจ้าหน้าที่งานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่โครงการแก้มลิงหนองบัว- ทุ่งหนองเสนง - สีไคล  ตำบลลิ้นฟ้า   อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานศรีสะเกษ  ซึ่งมีการประสานงานก่อนหน้านำคณะเข้าสังเกตความก้าวหน้าของโครงการฯ  ที่ใช้งบประมาณจำนวนประมาณ 63 ล้านบาทเศษ 


สำหรับโครงการดังกล่าวหากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 3,000  ไร่ เป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และเลี้ยงสัตว์ ของราษฎร ประมาณ 1,000 ครัวเรือน  นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเสริมสร้างงานสร้างให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อลดปัญหาการอพยพแรงงาน  ส่วนการลงพื้นที่ของคณะและเจ้าหน้าที่ชลประทานศรีสะเกษ ในครั้งนี้นับเป็นการสร้างกัลยาณมิตรและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นตัวตั้งเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริต

ทีมข่าวชายแดน ถ่ายภาพ  //วสันต์ ดอกไม้ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.