หนองบัว เกณฑ์ทหารยุค covid-19 New Normal ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงที่ ชายไทยอายุ 20 ปีบริบูรณ์ต้องมาจับใบดำใบแดง เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหาร ในการเกณฑ์ทหารปี 63 นี้ถูกเลื่อนมาเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เนื่องจากติดสถานการณ์ covid 19
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ได้จัดเป็นสถานที่ตรวจเลือก การเกณฑ์ทหาร แบบ New Normal ในยุค covid-19 ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัวได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในการตรวจคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในครั้งนี้บรรยากาศภายในหอประชุมค่อนข้างบางตาซึ่งแตกต่างจากปีก่อนๆ ในการตรวจเลือกในครั้งนี้ จัดระบบไม่ให้แออัดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งทางอำเภอหนองบัวได้ประกาศออกเป็นระยะๆ ในการป้องกันโรค covid-19 กับญาติ ผู้ปกครองของผู้ตรวจคัดเลือก ให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในครั้งนี้อำเภอหนองบัวมี ทั้งหมด 9 ตำบล ตำบลห้วยถั่วใต้ ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยถั่วเหนือ
ตำบลหนองบัวตำบลหนองกลับ ตำบลวังบ่อ ตำบลทุ่งทองและตำบลธารทหาร มีจำนวนผู้ตรวจคัดเลือกการเกณฑ์ กว่า 400 คน
    และในเวลา 9:30 น พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 นครสวรรค์
เข้าตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือก การเกณฑ์ทหาร ในครั้งนี้ และได้พูดคุยกับญาติ ของผู้มาตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร
   หลักฐาน ที่จะต้องนำไปในวันตรวจเลือก ดังต่อไปนี้
1 บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบสำคัญแบบสด. 9
3 หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35
4 วุฒิการศึกษา สูงสุด สำหรับประกอบการใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการ
5. หนังสือรับรอง จบ รด.ปี 1 หรือ ปี 2 (ถ้ามี)
** สำหรับประกอบการใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการ
6 ใบรับรองแพทย์(ถ้ามี)
7 หลักฐานประกอบการตรวจโรค (ถ้ามี)
  เมื่อถึงเวลาจับใบดำใบแดง ผู้คัดเลือกการเกณฑ์ทหารทุกคนในแต่ละตำบล ต้องผ่านจุดคัดกรองด้านหน้าทางเข้าหอประชุม โดย มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตรวจอุณหภูมิวัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
   บรรยากาศเริ่มคึกคักเมื่อมีการจับใบดำใบแดง ลุ้นทั้งคนจับและญาติพี่น้อง ไม่ว่าจะจับได้ใบดำหรือใบแดงก็จะมีเสียงเฮ ทุกครั้ง..........ภคพล ครองสิน/รายงาน
 
###สัมภาษณ์ชาวบ้าน###
ขับเคลื่อนโดย Blogger.