อุทัยธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงพระครูอุทัยสุทธิคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพคล้าย ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ พร้อมลงพื้นที่ ณ วัดถ้ำเขาวงวันอาทิตย์ที่ 12  กรกฎาคม​ 2563  ดร. อลงกต วรกี ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี เวลา 15.30 น.  ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิง  พระครูอุทัยสุทธิคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่​ อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอ​บ้านไร่​  มรณภาพเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 รวมสิริอายุ 59 ปี 38 พรรษา​ โดยมีหัวหน้า​ส่วนราชการ​ และ หน่วยงาน​รัฐ​วิสาหกิจ​ ร่วมพิธี ณ​ วัดทัพคล้าย​ ตำบลทัพ​หลวง​ อำเภอ​บ้านไร่​
เวลา 17.00 น.ร่วมโดยมี ท่าน นพดล พล​เสน​ กรรมการ​ผู้ช่วย​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​ และ​สิ่ง​แวดล้อม​  ติดตามการบริหารจัดการ ณ วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ เพื่อหารือ การจัดระเบียบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้าน การจราจรด้านที่จอดรถ และการจัดระเบียบการจราจร เริ่มที่ทางเข้า และทางออก การตีเส้น  ภายในเดือนกันยายน 2563 การจัดรถสายตรวจสนับสนุน และเจ้าหน้าที่จราจร ช่วงเทศกาลวันหยุด คราวละ 7 นาย 7 วัน การรักษาความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรม การจัดยุวมัคคุเทศก์​ และผู้จำหน่ายสินค้า ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2563  การจัดระเบียบร้านค้า ด้าน อาคารร้านค้า แบบน๊อคดาวน์​ จำนวน 22 แบบ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม​ 2563 การจัดระเบียบการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว การกำหนดจุดท่องเที่ยวเพื่อการประชาสัมพันธ์พร้อมแปลน และธรณีวิทยา การป้อนกันหิน และดินถล่ม การจัดกฐินโดยขอไตรพระราชทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมภูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฎ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วันที่ 10 ตุลาคม 2563  และการส่งเสริมอาชีพ ปูนไม้เทียม ภายในวันที่ื 30 กันยายน 2563

//////////สำเนา ทองศรี 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.