พะเยาจัดแสดงและโชว์ผ้าไทย พร้อมรณรงค์สวมใส่ สองวันต่อสัปดาร์

พัฒนาชุมชนร่วมกับวัฒนธรรมจัดงานผ้าสืบสารสวยอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย  ทางด้านคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยที่กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และมอบให้กระทรวงมหาดไทยกรมพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่เจ้าภาพหลักร่มกับกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้สวมใส่หน้าผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วันโดยให้ถือว่ามาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดพะเยา

โดยมีนายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงาน และได้กำหนดวันที่จะได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไหมในจังหวัดในวันอังคารและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ซึ่งบางท่านอาจสวมใส่ทุกวันเพื่อเป็นการรณรงค์สนับสนุนอัตลักษณ์ผ้าไทยในจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้นจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้แผ่นดินร่วมกับจังหวัดพะเยา  กำหนดให้มีการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลปะถิ่นไทยดำรงไว้แผ่นดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรื้อฟื้นลายผ้าซึ่งอาจสูญหายตามกาลเวลา  ภายในงานมีหน่วยงานนอกจากจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีประชาชนให้ความสนใจสวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมในการเปิดงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีการแสดงเกี่ยวกับผ้าไหมไทยมีการเดินโชว์ของผู้ที่สวมใส่ผ้าไทยให้แก่ผู้มาชมในงานให้แลเห็นถึงเสน่ห์ และความงดงามของผ้าไทยภายในงานยังมีการออกบูธเพื่อแสดงสินค้าจากที่ต่างๆนำมารวมกันซึ่งแต่ล่ะพื้นที่จะมีลักษณะเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปมีความสวยสดงดงามของแต่ละท้องที่ที่ผลิตออกมา และที่สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าชมก็มีเสื้อที่ถักทอด้วยใยกัญชาผ้าจะนุ่มโปร่งสวมใส่แล้วสบาย ทำให้ถูกอกถูกใจของผู้ที่มาชมงานและซื้อกลับบ้านไปหลายลาย และยังเป็นอีกช่องทางที่สนับสนุนสินค้าชุมชุนภายในจังหวัด

ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.