เชียงใหม่ - ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด เปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด

23 กรกฏาคม 2563 เวลา10.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดพื้นที่ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 23 ก.ค.63 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3ผู้บัญชาการศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มอบหมายให้ พ.อ.สันติ  สุขป้อม เสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กีฬาต้านยาเสพติด ณ รร.บ้านปางแปก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยงได้รับความรู้ รับทราบถึงปัญหาโทษพิษภัยยาเสพติดและสร้างเครือข่ายนักเรียนป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาส่งผลให้สุขภาพดี เพื่อให้กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การมอบอุปกรณ์กีฬา, เจลล้างมือ  และมอบของรางวัล ละลายพฤติกรรม
การบรรยายให้ความรู้เรื่งโทษ และพิษภัยของยาเสพติด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

นายสำราญ. แสงสงค์. ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.