กระบี่-แรงศรัทธา.. ชาวคลองท่อม พุทธศาสนิกชนแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดคลองท่อมเพื่อบูชา ในวันอาสาฬหบูชาชา

วันที่ 5 กรกฏาคม 2563 บรรยากาศการประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุบูชาธาตุเจดีย์ของชาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่  เป็นไปอย่างด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน โดยมีพระครูสถิตย์นราธิการ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ร15พัน 1 พร้อมด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลเข้ามาทำกิจกรรมสำคัญทางศาสนาในวันอาสาฬหบูชา ในปีนี้

  ทั้งนี้เริ่มจากพิธีกรรมทางศาสนา ประชาชนต่างทยอยเข้ามาประกอบพิธีด้วยการนำผ้าแถบยาวสีเหลืองเทินขึ้นบนศีรษะและกระทำทักษิณาวรรตรอบเขตพุทธาวาสจำนวน 3 รอบ ก่อนที่จะนำผ้าไปถวายภายในธาตุเจดีย์ โดยในพื้นที่ประดิษฐานของเจดีย์


สำหรับประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนั้น ถือเป็นเอกลักษณ์ประเพณีสำคัญที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 800 ปี ของชาวพุทธ กับปูชนียสถาน ในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานอยู่ในธาตุเจดีย์ในวัดคลองท่อม และขณะนี้ทางวัดคลองท่อม โดยพระครูสถิตย์นราธิการ และชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ ทำการก่อสร้างพระธาตุวัดคลองท่อม ซึ่งมีขนาดความสูง 49 เมตร โดยจะใช้งบประมาณกว่า 80 ล้านบาท หากชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจจะร่วมสมทบทุน ในการสร้างพระธาตุวัดคลองท่อม สามารถบริจาคได้ที่ พระครูสถิตนราธิการ (เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม) วัดคลองท่อม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.