ทหารพรานนาวิกฯ คุมเข้ม เวียนเทียนอาสาฬหบูชากลางวัน ท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19

นราธิวาส – ทหารพรานนาวิกฯ คุมเข้มทั่ววัดอุไรรัตนาราม ในเขตเทศบาลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมพิธีเวียนเทียนกลางวัน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19

วันนี้ 5 ก.ค.เมื่อเวลา 13.00 น. ที่วัดอุไรรัตนาราม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2 เขตเทศบาลบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  โดยมีประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ ต.บาเจาะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่นับถือศาสนาพุทธมาร่วมประกอบพิธีพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยก่อนที่ผู้เข้าร่วมงานจะเดินทางเข้าไปยังบริเวณวัดนั้น ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ได้ทำการคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวัง ประกอบด้วย การสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิร่างกาย และการล้างมือ
ซึ่งที่วัดอุไรรัตนาราม มักจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงกลางวันเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมในพิธี ซึ่งในครั้งนี้เองขณะที่มีการประกอบพิธี เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 5 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งบริเวณรอบอุโบสถ และประตูเข้าวัด รวมถึงโดยรอบภายในวัด
        สำหรับพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชานั้น ต่างทยอยเดินทางมาร่วมทำบุญกันอย่างต่อเนื่อง โดยเดินทางมาร่วมถวายภัตตาหารให้แก่พระภิกษุตั้งแต่ช่วงเช้า และจากนั้นรอประกอบพิธีเวียนเทียน เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พร้อมตั้งจิตภาวนาปฎิบัติตนในการกระทำแต่ความดี งดเว้นการทำชั่ว และทำจิตใจของตนให้ผ่องใส เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง สังคมและเกิดความสันติสุขในพื้นที่
การจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาของจังหวัดนราธิวาส โดยแต่ละวัดจะจัดพิธีเวียนเทียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งช่วงเวลาก่อนเที่ยง ช่วงเย็นและช่วงค่ำ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชนชาวนราธิวาสที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่วัด

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.