ผู้ว่าฯ ระยอง เป็นประธานในพิธี “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมาฯ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณเวทีด้านหน้าหอเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  จังหวัดระยอง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยองนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมาฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายวราวุธ  ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 1 นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 2 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และคณะผู้บริหารฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธี “ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมาฯ ซึ่งมีนายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองและเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ
ภายในพิธี ประธานฯได้ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) และจุดรูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


จากนั้นมีการกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
หลังเสร็จพิธีถวายราชสักการะแล้วภายในงานได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ของพ่อ โดยประธานฯ และผู้เข้าร่มพิธีฯได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 40 ต้น ซึ่งเป็นการครบรอบ 40 ปี (14 กรกฎาคม 2523) ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้เสร็จทรงงานฯ และได้มีการเดินเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย
ภายในงานมีผู้บัญชาการ ตร.ภธ.จว.ระยอง/ปลัดจังหวัดระยอง/คณะเจ้าหน้าที่ อบจ.ระยอง/คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง/เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ท้องถิ่นจังหวัดระยอง/วัฒนธรรมจังหวัดระยอง/สจ.ระยอง/ผู้แทนบริษัทDOW/ผู้แทนบริษัทIRPC/คณะจิตอาสา และคณะสื่อมวลชนจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.