สระบุรี-โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ตามด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้จัดทำ"โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า"โดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นอื่น รวมถึงการฝึกอบรม"จิตอาสา"เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
   โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ดำเนินการในปี พ.ศ.2563-2570 โดยกำหนดให้พื้นที่ได้รับการฟื้นฟูและมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าเพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า268ล้านไร่ ใน76จังหวัดและกรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้ภายใต้โครงการ และป้องกันไฟป่า เดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคล จัดให้มีพิธีเปิดโครงปลูกป่า และป้องกันไฟป่าพร้อมกันทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว  กฤษฎา สมมาตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.