สุโขทัย- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุโขทัย ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแลพภัยแล้ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจราชการติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยจุดแรกได้รับฟังสรุปโครงการชลประทานในพื้นที่ อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย และเยี่ยมชมโครงการแหล่งน้ำบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน (สะดือน้ำ) บริเวณสระประมงสาธารณประโยชน์ ม. 5 ต. หนองหญ้าปล้อง อ. บ้านด่านลานหอย โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอยนำชมและบรรยายสรุป


 จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปที่อำเภอกงไกรลาศติดตามการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำมสายเก่าและโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำขอนไม้แดง และโครงการขุดลอกคลองเหมืองช้าง ระยะที่ 1 ต. ดงเดือย อ. กงไกรลาส จ. สุโขทัย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของสุโขทัยนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองได้มีโครงการต่างๆที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในภาพรวมปีนี้มีแนวโน้มรุนแรง น้ำต้นทุนมีน้อย ซึ่งทางกรมชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่ ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.