ชลบุรี - เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เปิดฝึกอาชีพทำขนมเบเกอรี่สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.ค.63 ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมชุมชน ประจำปี 2563 ของชุมชนแหลมเทียน โครงการฝึกอาชีพทำขนมเบเกอรี่ โดยมี นาวาตรี เสวก พ่วงบัลลังก์ ประธานกรรมการชุมชนแหลมเทียน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน รวมทั้งประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ (สจ.หมู) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยนายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจในชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถทำไว้รับประทานเอง เป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการทำขนมเบเกอรี่ ในปัจจุบันได้รับความนิยม ทั้งนี้สามารถทำจำหน่ายเป็นอาชีพ และเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง และเชื่อว่าความรู้ที่ได้จากวันนี้ จะสามารถนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้และเป็นการสร้างอาชีพเสริมรายได้สำหรับผู้ที่เข้าอบรมและผู้ที่สนใจ
 ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.