วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 และ4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน”เพื่อเป็นสร้างค่านิยม และปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญในการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างการรับรู้ถึงนโยบายการจัดการพลังงาน ลดการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงาน และช่วยลดภาวะโลกร้อน ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐและช่วยลดภาวะโลกร้อนที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน

ภาพ-ข่าวประสบโชค รื่นสุขสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.