ชลบุรี - ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดลู่จักรยาน ลู่วิ่ง และโครงการต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวร่างกายแข็งแรง

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 เวลา 16.00 น. พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด และเปิดลู่วิ่ง ลู่จักรยาน บริเวณสวนทัศนาภิรมย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการและลูกจ้างของฐานทัพเรือสัตหีบเข้าร่วมในกิจกรรม
พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านองค์บุคคล กำหนดให้มีการพัฒนาสวัสดิการกีฬาในพื้นที่สัตหีบ โดยฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายรับผิดชอบให้ดำเนินการนโยบายดังกล่าว และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดสร้างลู่จักรยาน ลู่วิ่ง โดยให้พิจารณาจากพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฐานทัพเรือสัตหีบ และมีเป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย โดยการดำเนินการตามโครงการคณะกรรมการและคณะทำงานส่วนต่างๆ ได้ปรับปรุงพื้นที่รอบสวนทัศนาภิรมย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และได้จัดสร้างลู่วิ่งออกกำลังกาย โดยใช้วัสดุยางสังเคราะห์ที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งจัดสร้างลู่จักรยาน เป็นระยะทาง 1,406 เมตร โดยจัดให้มีพิธีเปิดในวันนี้ พร้อมกันนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดในคราวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.