รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์


     บ่ายวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องมือแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และการบูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับหน่วยงานเอกชน องกรณ์ภาคีเครือข่าย มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเผชิญเหตุสาธารณภัย และการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันสถานการณ์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

     พร้อมกันนี้มี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ตลอดจนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรภาคีเครือข่ายอาสาสมัครรวม ถึงหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     ในช่วงของกิจกรรม ประธานในพิธีได้กล่าวมอบนโยบายในโครงการเตรียมความพร้อมและเครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึง ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพล และเครื่องจักรกลสาธารณภัย และชมการสาธิตการจำลองเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แบบบูรณาการหน่วยงานในระบบเครือข่าย

     จากนั้น ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมปล่อยขบวนรถของกำลังพล เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ของส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรสาธารณกุศล และภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                         
 


จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.