กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ.วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563  เวลา 06.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานใส่บาตร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 ณ.วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
       ประธานมอบถุงยังชีพ เครื่องบริโภคให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนและยากไร้ จำนวน 20 ชุด จากนั้นได้ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นประเพณีของชุมชนบ้านเปือย ตักบาตรเสาร์แรกของทุกเดือน หลังจากที่ต้องหยุดยาวในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยชาวบ้านจะนำอาหารปรุงสุกและอาหารแห้งมาร่วมกันใส่บาตร และแต่งกายตามแบบพื้นบ้าน หญิงจะสวมผ้าซิ่น ทั้งฝ้ายและไหม สวมเสื้อมีสะไบพาดไหล่ ส่วนชายจะนุ่งผ้าโสร่งหางกระรอก มีผ้าสะไบพาดไหล่เช่นเดียวกัน ซึ่งชุมชนบ้านเปือยนับว่ามีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างยิ่ง     ถนนสายวัฒนธรรมบ้านเปือย ตำบลเปือย "นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง พร้อมเพรียงกันตักบาตร เสาร์แรกของเดือน" โดยมี นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายเกิด ร่มเย็น ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเปือย นายประสิทธิ์ สุระสาย นายก ทต.เปือย นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย นำชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

        มีพระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลา ประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ประกอบศาสนกิจ มีพระภิกษุ จำนวนวน 33 รูป จากวัดอัมพวัน วัดเจริญจิตต์ วัดอำนาจ วดป่าอรุโณทัย วัดหนองไผ่ วัดเทพมงคล และวัดโพธิ์ศิลา ร่วมกิจกรรมด้วย


      ประชาชนชาวตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจะแต่งชุดไทยพื้นเมือง มาร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระเทศนาสั่งสอนพระธรรม โดยจะมีพระภิกษุเดินบิณฑบาตร ชาวบ้านจะทำอาหารพื้นเมืองหลากหลายมาจำหน่าย เพื่อจะได้ซื้อนำไปตักบาตร และบางส่วนนำกลับไปบริโภคที่ครัวเรือนในราคาต้นทุน ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำตั้งแต่ต้นปี 2558 และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 38 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน

      กิจกรรมมีประชาชนมาร่วมงาน 526 คน โดยมีเงินร่วมบริจาคเข้าวัด 10,200 บาท นายประดิพัทธ์ ทองห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเปือยหัวดง  นำนักเรียน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว#ทีมข่าวรอบรั้วภูธร/วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
   
   
ขับเคลื่อนโดย Blogger.