ชลบุรี - กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ส่งมอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เฉลิมพระเกียรติ ให้กับ รพ.เกาะสีชัง

ที่โรงพยาบาลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีนายบัณฑิต  ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี  บริษัท ไทยออยล์ จากัด  (มหาชน) นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์และปฏิบัติงานใตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ พร้อมด้วย  นายอภิชาติ นิลสลับ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสีชัง นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)  นางสาวศิริวรรณ มุลิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ร่วมพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เฉลิมพระเกียรติ ให้กับ โรงพยาบาลเกาะสีชัง
กลุ่มไทยออยล์ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน หน่วยงานราชการ รวมถึงโรงพยาบาลบนเกาะสีชัง เนื่องจากที่ผ่านมาต้องรับกระแสไฟฟ้าจากฝั่งศรีราชาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ่านสายเคเบิลใต้ทะเล และเมื่อปี 2556 สายเคเบิลที่ส่งกระแสไฟฟ้าใต้ทะเลขาด จากการทอดสมอของเรือเดินสมุทร  กฟภ.จึงได้แก้ปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลไว้บนเกาะสีชัง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนบนเกาะสีชังรวมถึงโรงพยาบาลเกาะสีชัง จนถึงปัจจุบัน

กลุ่มไทยออยล์ และ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวและมีแนวความคิดที่จะจัดทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับชุมชนที่อยู่บริเวณสถานประกอบการของบริษัทฯ โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และคาดว่ายังจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลฯในระยะยาวได้อีกด้วย

พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า และ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs emission) จากการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มาจาก Fossil ส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกาะสีชังเพิ่มความสามารถในการให้การรักษาประชาชน มากยิ่งขึ้น

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.