เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน  และคณะสงฆ์อำเภอภูเพียง ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วย ครอบคลุมทั้งจังหวัดน่าน  กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำ ในลักษณะหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยกำหนดให้มีขึ้น ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี สำหรับหรับการบริจาคโลหิตในวันนี้ จัดขึ้นบริเวณศาลาเอนกประสงค์วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีผู้ร่วมบริจาคครั้งนี้เป็นจำนวนมาก กว่า 50 คนพระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง กล่าวว่า  ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมเป็นอย่างยิ่ง ที่สนองงานคณะสงฆ์โดยการร่วมกันบริจาคโลหิต “เพิ่มทางรอดชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1” โดยการประสานงานของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันบริจาคโลหิต วันนี้มีพระภิกษุ และศรัทธาญาติโยม ได้มาร่วมกันบริจาคโลหิตครั้งนี้กว่า 50 รูป/คน ซึ่งการบริจาคโลหิตนั้นมีความสำคัญ เป็นบุญอย่างยิ่ง การบริจาคโลหิตหนึ่งท่าน สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้หลายคน

พัชรินทร์ญา ละมัยกุล ถ่ายภาพ
ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.