จัดกิจกรรมปลูกต้นร่วงผึ้ง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายเศกสิทธิ์  แวกาจิ พร้อมด้วย นายรุสลัน  อาลี  นายยุฟลี  ดือราแม ร่วมกับโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ 83 ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส  นำโดยผู้บริหาร นาย มาหามะ  มีดามี   ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกต้นร่วงผึ้ง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทีมข่าวรอบรั้วภูธร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.