ทหาร-จิตอาสา อ.แม่สาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10


         ทหารม้า ร้อย ม.3 กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครกิจการพลเรือน และประชาชนจิตอาสา ใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ และพัฒนาตัดหญ้ากิ่งไม้ในหมู่บ้าน รณรงค์เกี่ยวกับ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันแจกทรายอะเบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 10 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพิธีต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
        เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 26 ก.ค.63 ทหารม้า ร้อย ม.3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัด กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ อบต.เกาะช้าง, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน,อาสาสมัครกิจการพลเรือน และประชาชนจิตอาสา บ้านปางห้า หมู่ 1 ต.เกาะช้าง ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ และพัฒนาตัดหญ้ากิ่งไม้ ปรับปรุงตามเส้นทางในหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.63 นี้
โดยร่วมกันปลูกกล้าไม้ ต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน ณ บ้านปางห้า หมู่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่อมาเมื่อเวลา 09.00 น.วันเดียวกัน ทหารม้า ร้อย ม.3 จัดกิจกรรมจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ อบต.เกาะช้าง, อสม., อาสาสมัครกิจการพลเรือน, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่ใน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายโรคไข้เลือดออก รวมถึงการพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ณ บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ 10 และ บ้านร้องพระเจ้า (บ้านบริวาร บ้านป่าแดง) หมู่ 5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งบรรยากาศในพื้นที่กิจกรรมทั้งสองแห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่มาร่วมพิธีต่างปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น///////////////////////////////////////////////////////////////////////
สราวุธ คำฟูบุตร-เชียงราย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.