เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2563 นายแสง เอ่งฉ้วน เกษตรอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่นำสมาชิกกลุ่มเกษตรอินนทรีย์ จำนวน 60 ท่านนำโดย นายบุญธรรมบัวจันทร์ประธานกลุ่ม เข้าชมแปลง เกษตร พื้นที่ 17 ไร่ในการปลูกข้าวและพืชเกษตรต่างๆ ของนายกิตติกรอ่อนจันทร์ ตั้งอยู่ที่ บ้านห้าง เข้า ม.3 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราชเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การทำการเกษตรของสมาชิกตามโครงการพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่


ภาพ/ข่าว อิสยาห์  แก้วเจือรายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.