ชลบุรี - รองนายกเทศบาลเมืองศรีราชาฝ่ายการศึกษาชี้แจงเรื่องสีของแมสผ้านักเรียนที่ต้องสวมใส่ในวันเปิดภาคเรียน

ที่เทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายจิร  จักกะพากรองนายกเทศมนตรี เมืองศรีราชา ฝ่ายการศึกษา ชี้แจงถึง การสวมใส่แมสผ้า ของนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 จากที่ มีกระแสข่าว ว่า ต้องมีการ สวมใส่แมสผ้า หรือหน้ากากอนามัย ให้เป็นสีเดียวกัน นั้นขอชี้แจงว่า ในส่วนของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองศรีราชา ไม่จำเป็น ที่จะต้อง สวมใส่ แมส ผ้า หรือหน้ากากอนามัย ที่เป็นสีเดียวกันให้นักเรียนสามารถสวมใส่ได้ ตามที่ตนเองสะดวก เพียงแต่ขอ ให้สวมใส่ มาโรงเรียนตลอด ในส่วนของ นักเรียน ที่ไม่มี แมสผ้าทาง เทศบาลเมืองศรีราชา ก็ได้ นำหน้ากากอนามัยไปมอบไว้ให้กับทางโรงเรียนเพื่อแจกจ่าย ให้กับนักเรียน ได้สวมใส่ ในส่วนของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็จะต้อง สงสัยเฟสชิว และหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา เพื่อเป็นการ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส covid-19สัมภาษณ์นายจิร จักกะพาก   รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาฝ่ายการศึกษา
สมภพ มะลิลา/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.