คณะกรรมาธิการการแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่ปทุมธานี

วันนี้ (19 มิ.ย.63) เวลา 09.30 น. ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี  นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการ  ประชุมรับฟังสภาพปัญหาและข้อคิดเห็นจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เรื่อง “ แผนรองรับสถานการณ์ด้านแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิค-19” ที่จะมีขึ้นในอนาคตและที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิค-19 มีแนวโน้มและทิศทางอย่างไรเพื่อที่คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลที่ได้รับนำไปสะท้อนต่อไป  โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  และนางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม

แผนรองรับสถานการณ์ด้านแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิค-19 การเกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างรุนแรงในทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีทั้งที่ต้องลดจำนวนลูกจ้างหรือปิดสถานประกอบการ สำหรับคณะกรรมาธิการการแรงงาน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อผู้ใช้แรงงานอันเป็นผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน


ภาพ/ข่าว อภิรัฐ กุนกันไชย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.