ระยอง-กลุ่มจักสานกระจูดมาบเหลาชะโอน เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาบเหลาชะโอน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชยพล อัครจิรากุล ปลัดอาวุโสอำเภอแกลง นายโอภาส กว้างมาก เกษตรอำเภอแกลง นางมาริน สมคิด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องเกษตรกร มาร่วมให้กำลังใจกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระจูดมาบเหลาชะโอน ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าหัตถกรรมการจักสานกระจูดเป็นกระเป๋า กล่อง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากภูมิปัญญาของคนในชุมชน และเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2563 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับประเทศต่อไปซึ่งมีทีมคณะกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน 7 คน นำโดยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมประกวด โดยวัตถุประสงค์ของการประกวดในครั้งนี้ ก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ มีพลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกิดการกระจายได้ในชุมชนและประเทศ.

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.