"สสส.ร่วมกับ สอจร.ภาคเหนือตอนล่างจัดสัมนาโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน"


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมขากังราวรีเสอร์สิว จังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิต ประธาน สอจร.ภาคเหนือตอนล่างได้เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาเวทีสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนโครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุภาคเหนือตอนล่าง โดยมีทีมวิทยากรจาก สอจร.ภาคเหนือตอนล่างและทีมวิทยากรสื่อมวลชนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) มีตัวแทนสื่อมวลชนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วม   สำหรับโครงการดังกล่าว ได้มีการมอบนโยบายแนวคิดการขับเคลื่อนงานภาคเหนือตอนล่างสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนและบทบาทสื่อมวลชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนของภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนายแพทย์ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ ประธาน สอจร.ภาคเหนือตอนล่างบรรยายเรื่องการสื่อสารแบบใหม่ในช่วงการระบาด covid-19  และทีมสื่อมวลชนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัด เวทีเสวนา "ชวนคิดชวนมองบทบาทและคุณค่าของสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน" ในหัวข้อสื่อมวลชนกับการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนและการสร้างเครือข่ายและกลไกการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนของสื่อมวลชนในการลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้มีสื่อมวลชน 9 จังหวัด เข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมทุกสำนักข่าวกว่า 50 คน


!!!!!อัมพณ รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.