ราชบุรี - มอบเครื่องอุบโภคบริโภคตามโครงการ"เพื่อบ้านเรา"

อำเภอดำเนินสะดวกร่วมกับโรงไฟฟ้าราชบุรีมอบเครื่องอุบโภคบริโภคตามโครงการเพื่อบ้านเรากิจกรรมปันรักปันใจปันสุขปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 24  มิ.ย.63 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร. 9 อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายชุษณิษฎ์  ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการเพื่อนบ้านเรา  ประจำปี 2563 กิจกรรมโรงไฟฟ้าราชบุรี ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ  สู้ภัยโควิด-19 โดยมี นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด  กล่าวรายงาน ถึงการดำเนินงาน เนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก  จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19 ) ในช่วงระยะแรกพบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทย  มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอาชีพต่างๆ  ต้องปิดกิจการลงตามมาตรการต่างๆ  ของรัฐบาล ทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนและขาดรายได้จากการประกอบอาชีพและเกิดปัญหาการว่างงานและไม่มีรายได้ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำรงชีพ

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก  ทางบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด  ร่วมกับ  อำเภอดำเนินสะดวก  จัดทำกิจกรรมโรงไฟฟ้าราชบุรีปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ สู้ภัย covid-19 ภายใต้โครงการเพื่อนบ้านเราประจำปี 2563 โดยเป็นการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศหรือมาตรการต่างๆของทางรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจึงได้จัดถุงยังชีพจำนวน 390 ชุด 390 ครัวเรือน
ภาพ/ข่าว สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.