ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างกลางทะเล อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จะบังคับใช้กฎหมายโดย รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งปวง เช่น คอก ขนำ และดำเนินคดีถึงที่สุด โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล.ภาค2) จะอำนวยการในการดำเนินการทั้งปวง และให้การสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เพื่อผลประโยชน์โดยตรงของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะของอ่าวบ้านดอน ได้อย่างเท่าเทียม บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กล่าวว่า

นับจากนี้ต่อไปคำว่า ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล จะปรากฏขึ้นโดยลำดับ เหตุการณ์ของการแย่งหอยแครงในทะเล ต้องแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับผลประโยชน์ส่วนตนทางทะเล เราจะไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตน มาอยู่เหนือผลประโยชน์ของชาติโดยเด็ดขาด ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กล้าหาญ ในการแก้ปัญหาที่จะเผชิญกับความไม่ชอบมาพากลของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ หรือกลุ่มคนที่ประกาศยกเลิกการสร้างขนำในทะเล ขอให้ข้าราชการใน ศรชล. และกองทัพเรือได้ตระหนักว่านี่คือความมั่นคงไม่ใช่การผิดกฎหมายโดยปกติทั่วไป ในปีที่แล้วหลายคนคงรับทราบและจำได้ก็คือที่เรียกว่า seasteading คือการสร้างที่พักอาศัยในทะเลโดยมิชอบทางกฎหมาย แต่ในวันนี้สิ่งปลูกสร้างในทะเลที่อ่าวบ้านดอน มีความร้ายแรงกว่า เพราะเป็นการสร้างกันอย่างถาวรในทะเล เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำ ขอให้ทุกท่านทุกคนจงตระหนักในข้อนี้ให้ดี บทบาทหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการใน ศรชล. ขอจงร่วมมือร่วมใจกันทำงานนี้เพื่อชาติให้สำเร็จ จงอย่าได้แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขอให้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ตรงไปตรงมา อย่าได้เป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด "

ภาพข่าว  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี13สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.