ไร่อินทผลัม แม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ รับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และธรรมชาติ

ไร่ อินทผลัมแม่วงก์  ทีมข่าวช่อง 13 สยามไทย พร้อมด้วย ทีมข่าว จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ไร่อินทผลัมแม่งวงก์ หมู่ที่ 2  ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นไร่ของ นางอนัญลักษณ์ ศรีนรคุตร  หมู่ 2 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเริ่มปลูกอินทผาลัม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวจะปลูกมันสําปะหลัง แต่ประสบปัญหาขาดทุนทุกปี เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบสูง จึงได้เปลี่ยนวิถีจากการ ทำไร่มันสำปะหลัง จึงปรับเปลี่ยนตนเองมาทำไร่อินทผลัม โดยเบื้องต้นได้สั่งต้นพันธุ์มาจากบริษัทแหล่งหนึ่ง ที่ต้นพันธุ์มาจากการเพาะเมล็ด ในระยะหลังๆจึงมีการศึกษาหาความรู้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นมาถึงวันนี้ วันที่ได้ผลผลิตรุ่นแรก ก็มีความภาคภูมิใจ และเริ่มมีการจำหน่าย โดยราคาที่ไร่แห่งนี้ ราคากิโลกรัมละ 300 บาท การบำรุงรักษา ตนจะว่างระบบน้ำที่ดีและสามารถรดต้นอินทผลัมได้ตามความต้องการ ซึ่งทำให้ ต้นอินทผาลัมมีความเจริญงอกงามดี
นางอนัญลักษณ์ ศรีนรคุตร ผู้ทำไร่อินทผลัม ตำบลแม่วงก์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่พึ่งพาตนเองเป็นหลัก มาตลอด กล่าว่า หากภาครัฐจะช่วยดูแลช่วยเหลือด้านการตลาดก็จะทำให้เกษตรกรมีความอุ่นใจ มั่นใจมากขึ้น ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลการตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี หากทำได้จะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
และได้เชิญชวนแวะชมไร่อินทผลัมแม่วงก์ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้ เข้าชมและเลือกซื้อได้ ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์(093-1199033)ตลอดเวลา เส้นทางไร่อินทผลัมแม่วงก์ แห่งนี้ จะมีการบริการ รถอีแต๋นให้นั่งชมบรรยากาศแบบธรรมชาติสองฝั่งทางเข้าไร่ นี้ด้วยภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.