เทศบาลนครยะลา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรม ท่ามกลางวิถีชีวิต รูปแบบใหม่

วันนี้ 22 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น.ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ที่ทางเทศบาลนครยะลา โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงก่อนเข้าพรรษา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันทำนุบำรุงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและวัด โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครยะลาได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาก่อนที่จะมีการหล่อเทียนพรรษา จำนวน 19 ต้น ซึ่งได้เตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชน และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมหล่อเทียนพรรษา ก่อนที่จะจัดส่งเทียนพรรษาที่หล่อไว้ทั้ง 19 ต้น ไปยังวัดในพื้นที่ เพื่อทำการแกะสลักลวดลาย และเตรียมสมโภชเทียนพรรษาในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 จากนั้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ก็จะทำการแห่เทียนพรรษา และถวายเวียนพรรษาแก่วัดต่าง ๆจำนวน 18 วัดในพื้นที่จังหวัดยะลา


สำหรับในปีนี้ เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอยู่ในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาก็มีความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และสืบทอดตามประเพณีที่ถือปฏิบัติทุกปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทศบาลนครยะลาจึงได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม โดยมีการตรวจ วัดอุณหภูมิ การกดเจลล้างมือก่อนเข้าบริเวณงาน และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกับเทศบาลนครยะลา

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.