เชียงราย-อำเภอเทิงจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาล ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 มิ.ย. 63 นายธนิต สุภาแสน นอภ.เทิง จ.เชียงราย เป็นประธานในกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล" ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลเทิง โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และบรรดาจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเทิง ร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

นายอำเภอเทิง เผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีสมเด็จพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระอนุชา 2 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระปิตุลาฝ่ายพระชนกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระองค์เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 ขณะที่มีพระชนมพรรษาเพียง 9 พรรษา และทรงเสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ให้พสกนิกรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาปวงชนชาวไทยจึงยึดถือเอาวันที่ 9 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันครบรอบวันสวรรคตของพระองค์ให้เป็น "วันอานันทมหิดล" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบันดาลให้เกิดคณะแพทย์ศาสตร์ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้รำลึกถึงพระองค์ท่านสืบไปอีกด้วย

กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากบรรดาจิตอาสา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาลเทิง เช่น กวาดพื้น เก็บขยะ ตัดหญ้า กำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น โดยมี นพ.สุทธิพงษ์ ปาระคะ ผอ.รพ.เทิง นำบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ภาพ/ข่าว วิโรจน์ วงศ์ใหญ่ จ.เชียงราย รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.