เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว มอบพันธุ์พืช และผักสมุนไพร ให้เกษตรกร สู้ภัยโควิด

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับ นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว ได้จัดเตรียมพันธุ์พืชและผักสมุนไพร เพื่อมอบให้เกษตรกร ตามโครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้โรคติดเชื้อโควิด-19 เเก่เกษตรกรชาวอำเภอเก้าเลี้ยว โดยมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทาง สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดสรรค์ให้ทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 3 ครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูก โดยใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู้ภัยโควิด - 19 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
   
ขับเคลื่อนโดย Blogger.