พระนักพัฒนารับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ (ดวงคำ ฐานิสฺสโร)เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยทางคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้ามาประกาศให้ทราบที่วิหารหลวงวัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ในงานมุติตาจิตวันเกิดของพระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ (ดวงคำ ฐานิสฺสโร)เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ และจะได้นำมอบถวายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศถึงความดี ว่าพระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ (ดวงคำ ฐานิสฺสโร)เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นพระนักปราชญ์ที่มีความรู้ความสามารถด้านบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม เป็นพระนักพัฒนาช่วยพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านการศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสังคมสงเคราะห์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนโดยทั่วไป และที่สำคัญท่านจะร่วมในการพัฒนาป่าต้นทุนแหล่งน้ำ หาเงินจัดสร้างอ่างแก้มลิงเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค ในชุมชนสาธารณะจัดทำระบบประปาภูเขาให้กับประชาชนในตำบลหนองบัว 11 หมู่บ้าน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้น้ำกันอย่างพอเพียง จัดสร้างป่าบนภูเขาที่ประชาชนบุกรุกจนเป็นเขาหัวโล้นให้กลับมาเป็นป่าดังเดิมและยังเป็นป่าต้นแบบในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งน้ำต้นทุนสาขาแม่น้ำฝางที่ประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมใช้หลัก ซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบอายุ 65 ปี ทางคณะศรัทธาจึงได้จัดงานบุญอายุวัฒนะมงคล ขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคลกับญาติธรรมและมีการเจริญพระพุทธคุณให้กับญาติธรรม ซึ่งพระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ (ดวงคำ ฐานิสฺสโร)ยังได้มอบทุนสมทบฌปนกิจสงเคราะห์ให้กับกลุ่มคนขับรถให้กับพระสงฆ์ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และยังมอบทุนให้กับสถานปฏิบัติธรรมบ้านปาง สาขาวัดป่าไม้แดง ช่วยงานพัฒนาอาชีพกับกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ทางฝ่ายสื่อข่าวต้องขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยที่ท่านเมตตาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด

นายสำราญ  แสงสงค์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.