นายอำเภอหนองบัวเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น.ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ สาธารณสุขอำเภอหนองบัว  ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองบัว นายจักริน มงคลนายกองค์การบริหารตำบลห้วยใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อมอบเงิน ถุงยังชีพ และให้กำลังใจ จำนวน 3 รายในตำบลห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
     1.นายสุรพล โสพิณ อายุ 56 ปีบ้านเลขที่ 94/1 หมู่1 ต.ห้วยใหญ่
     2.นางสาวรุ่งสี  เดือนฉาย  อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 69  หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ 3.นายยนต์ มาลัยกุล อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ 5 บ้านไผ่ขาด ต.ห้วยใหญ่  นายอำเภอหนองบัวได้กล่าวให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต สร้างความปราบปลื้มใจให้กับผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
   จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ห้วยใหญ่ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ให้การต้อนรับ และพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเป็นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน/ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.