ระยอง-ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตรวจประเมินโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

มื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เทศบาลนครระยองให้การต้อนรับนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ในการเดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง โดยมีนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง พร้อมด้วย นางพรทิพย์ เวชกามา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) นายจรัล ภิญวัย รองผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับการตรวจประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
   ในการเข้ารับการตรวจประเมินครั้งนี้ มีประเด็นการตรวจประเมินทั้งสิ้น 6 มิติ ปรกอบด้วย
   มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
   มิติที่ 2 การเรียนรู้
   มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
   มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง
   มิติที่ 5 นโยบาย
   มิติที่ 6 การบริหารการเงิน
ภาพ/ข่าว ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.