ศรีสะเกษ - ข้าราชการ ผสกนิกรชาวไทย ชายแดน ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  นายธนิต  พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ประกอบพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 
   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างปลื้มปีติ และชื่นขมโสมนัสเป็นล้นพ้น ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร  ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้  ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญตัวยจตุรพิธพรพิพัฒน์ สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

ภาพ/ข่าว วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.