ราชบุรี - เร่งขุดลอกคลอง รับปริมาณน้ำฝนป้องกันน้ำท่วมขัง

วันที่ 24 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 ในพื้นที่ อ.วัดเพลง และ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในการขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ในคลอง 5 แห่ง ของ อ.เมือง และอ.วัดเพลง ระยะทางรวมกว่า 15 กม. เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำก่อนฤดูฝน และแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ตามนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สนง.ปภ.จ.ราชบุรี สนง.โยธาธิการและผังเมืองจ.ราชบุรี อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งได้นำเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งรถยนต์บรรทุก รถตัก เรือตัก ในการขุดลอกคลอง โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาพระราชทาน เข้าเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลออกจากลำคลอง หากการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ สามารถระบายน้ำในคลองลงสู่แม่น้ำแม่กลองได้สะดวก เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมือง รวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณแนวคูคลอง ตลอดจนเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่ อ.วัดเพลง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สะอาด สวยงาม ปราศจากผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ

ภาพ/ข่าว สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.