ปราจีนบุรี 24มิถุนายน 2563 79ปีอภัยภูเบศรถอดบทเรียน covid-19 เล็งสร้างความมั่นคงทางอาหารสุขภาพด้วยสมุนไพร เสริมความมั่นคงแก่มวลมนุษย์ชาติ ชู ภูมิภูเบศร แหล่งเรียนรู้สมุนไพรของประเทศรองรับนักท่องเที่ยวรักสุขภาพทั้งไทยและต่างชาติ

ในโอกาสครบรอบ 79 ปีในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและเป็นช่วงที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบสถานการณ์ covid 19 โรงพยาบาลจึงได้ระดมสมองถอดบทเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อหาทางออกในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและพัฒนาองค์กรด้วยกลยุทธ์ และเชื่อว่าภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยจะเป็นทางออกของประเทศและมวลมนุษย์ชาติเมื่อโลกต้องเผชิญวิกฤตร่วมกัน

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครบรอบ 79 ปีของการสถาปนา และยังเป็นปีที่เราต้องรับมือกับวิกฤตของโลกนั่นคือ covid 19 และยังส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของทุกประเทศ

พญ .โศรยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้อภัยภูเบศเองก็ต้องปรับกลยุทธ์หลายอย่าง บทเรียน 5 ข้อที่เราเรียนรู้จากการทำงานในช่วง covid 19 ที่ผ่านมาคือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดำเนินการทุกอย่างให้รวดเร็ววิเคราะห์รอยรั่วและรีบอุดรอยรั่วนั้นทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนและสังคมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสถานการณ์ covid-19 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่จะทำให้เร็วได้ต้องดึงเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้โรงพยาบาลเรานับว่าโชคดีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสมุนไพรอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดวิกฤตที่สามารถนำมาใช้ได้ทันท่วงทีเราเป็นโรงพยาบาลแรกที่ชู การใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ที่มีความเสี่ยงและก็นำมาใช้จริงในผู้ป่วย covid-19 และผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโลกจากนั้นก็มีการจัดทำคู่มืออาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันและถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์และสมุนไพรผ่านเพจสมุนไพรอภัยภูเบศรทุกวันพบว่าประชาชนมีความสนใจมากซึ่งหลังจาก covid-19 ซาลงทำให้ผู้บริหารโรงพยาบาลกลับมาระดมสมองและปรับ เข็มมุมของโรงพยาบาลในระยะถัดไปซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพด้วยปัญญาไทยซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้เริ่มดำเนินการในกลุ่มเจ้าหน้าที่ก่อนโดยจัดให้มีการปลูกผักสวนครัวกินเองเน้นผักที่เสริมภูมิต้านทานเพราะ covid จะไปเมื่อไหร่ไม่รู้เราจึงต้องเตรียมการร่างกายให้แข็งแรงตลอด ในส่วนของประชาชนก็ได้ให้โจทก์กับภูมิภูเบศรไปว่าทำอย่างไรให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ด้วยภูมิปัญญาด้านสุขภาพทั้งอาหารและยาสมุนไพรซึ่งทางภูมิภูเบศรก็ได้จัดทำคอร์สสอบอบรมมา เน้นการสร้างความเข้าใจความรู้และทักษะการเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ประชาชนผู้สนใจก็สามารถมาเรียนรู้ได้อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเร่งทำคือการวิจัยสมุนไพร เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้รับมือกับโรคที่กำลังเป็นปัญหาล่าสุดเราเพิ่งส่งสารสกัดกระชายให้กับมหาลัยมหิดลและพบว่าช่วยฆ่าเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 ได้ 100% เนื่องจากเราสืบค้นจากข้อมูลภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการนำกระชายมาบรรเทาอาการหวัดและยังใช้แก้อาการจมูกไม่ได้กลิ่นซึ่งเป็นอาการแสดงหนึ่งของการติดเชื้อไวรัสด้วยสิ่งเหล่านี้คือทิศทางที่จะเกิดขึ้นในการทำงานของเรา เราไม่อาจวางใจได้และในอนาคตอาจมีโรคระบาดไปเกิดขึ้นเราคงไม่อาจรอคอยที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพได้อีกต่อไปภาพ-ข่าว : สุรชัย ใจบุญ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.