ระยอง-นายกช้าง ต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรอำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (นายกช้าง) เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารของ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมด้วย นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย อบจ.ระยอง นายสุริยะ ศิริวัฒน์ รก.ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ อบจ.ระยอง เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 เป็นผู้นำคณะศึกษาฯ มาศึกษาดูงานจำนวน 14 คน

นายปิยะฯ นาย อบจ.ระยอง
ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และได้มีการฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะพลาสติกและขยะอื่นๆ ของศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร จากนั้นมีการบรรยายถึงรายละเอียดของการดำเนินโครงการภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จ.ระยอง โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่มบริษัทในกลุ่ม ปตท.
การดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จ.ระยอง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยีการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในจังหวัดระยอง

คณะกรรมาธิการฯได้สอบถามถึงเทคนิคและปัจจัยของการบริหารจัดการแบบบูรณาการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรที่มีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ / ราคาต้นทุนในการบริหารจัดการขยะ และปัญหาอุปสรรค เพื่อคณะกรรมาธิการจักได้นำไปประมวลนำเสนอต่อสภาฯในการสนับสนุนศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยต่อไป

จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่3 ได้กล่าวขอบคุณ อบจ.ระยอง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้มอบของที่ระลึกพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน

ตัวแทน อบจ.ระยอง ได้นำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ไปเยี่ยมชมพื้นที่ภายในศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของ อบจ.ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์กำจัดขยะที่มีความก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทย

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.