คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร(ภาคเหนือ) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์  เวลา 10.00 น.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะทำงานภาคเหนือ พร้อมคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16 หน่วยงานในพื้นที่ สรุปประเด็นปัญหาฯ และร่วมหารือ ในประเด็นปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพร้อมทั้งประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เปิดคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน(ภาคเหนือ) ขับเคลื่อนไปสู่การพิจารณาในการแก้ไขปัญหา ต่อไป

การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน  เกิดขึ้นจากในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ เมื่อที่ 31 มกราคม 2553  ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติที่เกี่ยวข้อง 14 เรื่อง  และลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน( ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2562  ข้อ 49) จำนวน 49 คน และที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาการในการศึกษาไว้ 90 วัน   ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินสภาผู้แทนราษฎร (ภาคเหนือ) มีกำหนดเดินทางศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 15  -16 มิถุนายน 2563ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.