ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เปิดมหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19” สนับสนุนคนไทยออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดมหกรรม “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19” โดยมี พญ.ศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดมหกรรม “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19” ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่ประชาชนทำได้ด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ด้วยรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายและท้าทาย เช่น การวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอร์โรบิกแดนซ์ และคีตะมวยไทย ภายใต้ Campaign “พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี่” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำได้ง่าย ทำได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมการออกกำลังกาย ส่งข้อมูลสะสมระยะทาง และเวลาผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line ระบบจะทำการบันทึกประมวลผล พร้อมประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคล และเก็บเป็นแต้มสะสมสุขภาพ (Health point) ซึ่งกรมอนามัยได้กำหนดช่วงเวลากิจกรรม คือ  เปิดรับการลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 , สะสมระยะทาง และระยะเวลาจริง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคม 2563 (60 วัน)  โดยจะมีการประกาศผล และมอบรางวัล ในเดือนกันยายน 2563

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.