ชาวน่านร่วมกิจกรรม พิธีเปิดป้าย"พระพุทธศาสนา เป็นศาสนา ประจำจังหวัดน่าน"ที่ ประตูเข้าสู่ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น ที่บริเวณสำนักสงฆ์บ้านใหม่ดินแดน- สาขาวัดบุญยืนพระอารามหลวง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อป.พช.) ได้มีการเปิดป้ายประกาศให้ พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดน่าน บนเนินเขาดอยพระบาท ประตูเข้าสู่  จังหวัดน่าน โดยมีท่าน อ.สง่า อินยา ประธาน อป.พช.จังหวัดน่านพร้อมด้วย พระภิกษุสามเณร ในพื้นที่อำเภอเวียงสาและ พุทธศาสนิกชนชาว จังหวัดน่านร่วมงานกันคับคั่ง  โดยมีหม่อมหลวงกานต์พงษ์ วรวุฒิ(หม่อมช้าง) และ คุณอัยย์ เพชรทอง และคณะ  ณ วัดป่าวิสุทธิญาณ(ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน สมเด็จสุญญตวิโมกข์) ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน(วัดที่มีพระพุทธรูปไม้ตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก)ร่วมฟังบรรยาย-เสวนา เรื่องการปกป้องพระพุทธศาสนา 
พ.ต.พิบุญชัย  ณ ลำพูน ผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอเวียงสา  กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ เห็นป้ายศาสนา พุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัดน่าน  จังหวัดน่านเขาเราตั้งแต่พญาภูคาปกครองเมือง เมื่อ พ.ศ. 1825 จนถึงปัจจุบัน เรามีศาสนาพุทธ นับถือกันมาโดยตลอดนั้นเราต้องดำรงค์ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำจังหวัดน่าน เพื่อลูกเพื่อหลานของชาวจังหวัดน่านสืบต่อไป
อาจารย์ราเชนทร์ กาบคำ อดีต ผอ. วิทยาลัยเทคนิคน่าน กล่าวว่า ชาวน่านได้ประกาศวันนี้ ว่าชาวน่านต้องการพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำจังหวัดน่าน ในส่วนของ อป.พช.ของจังหวัดน่านนั้น จะดำเนินกิจกรรมในเรื่องของป้าย ขณะนี้เราอยู่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดน่าน ต่อไปเราจะประชาสัมพันธ์ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดน่าน อีก 7 อำเภอตั้งแต่อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว  เชียงกลาง ทุ่งช้าง สองแคว บ่อเกลือและเฉลิมพระเกียรติ เราจะตั้งป้ายลักษณะแบบนี้อีก 1 ป้าย ที่หน้าวัดดอนแก่ง ซึ่งเป็นทางเข้าของอำเภอท่าวังผา

พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน ผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอเวียงสา

อ.ราเชนทร์ กาบคำ อดีต ผอ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล จังหวัดน่าน รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.