คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ตรวจติดตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข


      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดหนองม่วง ต.หนองกลับ จ.นครสวรรค์ นำโดย พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการฯกำหนดการตรวจเยี่ยมวัดที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในระดับอำเภอต้นแบบ ประจำปี 2563 ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระมหาสุชาติ  ถิรญาโณ ป.ธ. ๙ รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม เจ้าคณะตำบลห้วย ร่วม เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง ว่าที่ ร.ต. ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว ท้องถิ่นอำเภอหนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการวัดหนองม่วง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถวายการต้อนรับ
 ในการดำเนินโครงการฯ ภาพรวมคือให้มีการทำงานแบบบูรณาการระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ทำงานร่วมกัน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2563 ในอำเภอต่างๆ ที่จัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานรัฐ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และคณะสงฆ์ได้มีมติกำหนดให้วัดหนองม่วง ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็นวัดต้นแบบโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี  2563 ในครั้งนี้อีกด้วย.......ภคพล ครองสิน.....ข่าว/ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.