ศรีสะเกษ-จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี


   วันที่ 12 มิถุนายน 2563  ที่บริเวณหนองระหาน  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมนายอรรถพล  อรรคบุตร  นายอำเภอภูสิงห์  นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี  พันเอกจิรัฏฐ์  ช่วงฉ่ำ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกพลังทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ  " ส่งสัตว์คืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์"   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี  โดยปล่อยสัตว์คืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์ ประกอบด้วยเนื้อทราย/เก้ง/กวาง/นกยูง ชนิดละ 8 ตัว ไก่ป่า 268  ตัว
   สำหรับโครงการกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการสร้างความหลากหลายของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาและเป็นการฟื้นฟูและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาตินอกจากนั้นยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะป่าผืนนี้ถือป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ยังคงเหลือความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนศรีสะเกษได้ร่วมกันอนุรักษ์หวงแหน ทรัพยากรของชาติ สืบยาวนานตลอดไป 
/// ที่ข่าวชายแดน ถ่ายภาพ /วสันต์ ดอกไม้ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.