สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภเก้าเลี้ยว

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ คือ นางจำรูญ กลั่นแย้ม 151 ม.5 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และนางปัญญา กลั่นแย้ม 24 หมู่ 2 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง ทั้งคู่เป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถจะเดินไปไหนได้สะดวก

ทั้งนี้การเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุครั้งนี้ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีกำลังใจในการพัฒนาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.