สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไป และช่างรับเหมา จำนวน 10 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินรับรอง ความรู้ ความสามารถ ตาม พรบ.ฉบับใหม่ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสอบผ่านระบบ e-testing พร้อมคณะทำงานดำเนินการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพการเข้าตรวจสอบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 นว.ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.