สถาบันพันาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า รุ่นที่ 11/2563 ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับผู้สูงอายุ และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนแรงงานที่มีมาตรฐานในกลุ่มอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม โดยมี นางสาวปราณีต เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เข้าตรวจเยี่ยม และชื่นชม พร้อมให้กำลังใจผู้รับการฝึกฯ ณ อาคารอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์


ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 นว. รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.