ศรีสะเกษ- อำเภอกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปล่อยเสือเข้าสวน ครั้งที่ 6 เพื่อเชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริเวณที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธาน ปล่อยและร่วมปั่นจักรยาน  ในกิจกรรม ปล่อยเสือเข้าสวน ครั้งที่ 6 ชม แชะ ชิม ช๊อป ทุเรียนภูเขาไฟและผลไม้ของดีกันทรลักษ์   โดยมี นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์  นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี  สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  พร้อมด้วย ชมรมปั่นจักรยานอำเภอกันทรลักษ์ และชมรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมปั่นเข้าชมสวนทุเรียน พื้นที่ตำบลตระกาจ ต.จานใหญ่และ ต.น้ำอ้อม  ระยะทาง 35 กิโลเมตร

ซึ่งการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การจัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์” และมหกรรมสินค้า OTOP ประจำปี 2563 ซึ่งอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   เพื่อเปิดโอกาสให้ เกษตรกรชาวสวน ผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ นำผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลำไย ลองกอง รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ สดๆจากสวน  มาสู่ผู้บริโภคโดยตรง ที่เน้นเป็นพิเศษก็คือทุเรียนภูเขาไฟ  ซึ่งมีรสชาติ หวานไม่จัดมาก กลิ่นไม่ฉุน เนื้อกรอบนอก นุ่มใน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ 3 อำเภอ คืออำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญและอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพข่าว โดย วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.