เชี่ยงราย-กำนันไฟแรงไม่ลืมลูกบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ขณะนี้ นำข้าวสาร ไข่ไก่ ส่งมอ

วันที่ 14 มิ.ย.2563 นายสมคิด มหาวงศนันท์ กำนันตำบลโป่งผา นำทีมผู้นำชุมชนลงพื้นที่มอบข้าวสาร ไข่ไก่จำนวนหนึ่งให้ผู้ประสบภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโควิด-19 โดยมีท่านพระครูธีระ กิติธาดา เจ้าอาวาสวัดนาปง ต.โป่งผา นายเสรี ทิจินะ อดีตนายก อบต. โป่งผา ร่วมแจกข่าวสารและไข่ไก่ นายสมคิด มหาวงศนันท์ กำนันตำบลโป่งผา เผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ในเขตพื้นที่ตำบลโป่งผาไม่พบผู้ติดเชื้อ และไม่มีผู้เดินทางจากต่างจังหวัดอื่นเข้ามาพักอาศัย โดยจะกำชับให้ผู้นำชุมชน และผู้ใหญ่บ้านคอยสอดส่องดูและ คนในชุมชนของตนเอง และกำชับให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชนทุกวัน เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงไวรัสโควิด-19
นายสมคิด มหาวงศนันท์ กำนันตำบลโป่งผา ได้ตรวจสอบชุมชนตำบลโป่งผา ยังพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มีงานทำ ถึงรัฐบาลจะมีมาตรการยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ชาวบ้านต้องคอยปรับตัวถึงการออกไปทำงาน บางส่วนมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จึงได้สั่งการไปยังผู้ใหญ่บ้านออกสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด รวบรวมได้ 13 หมู่บ้านในเขตโป่งผาที่รับผิดชอบ

โดยได้รวบรวมเงินจากเพื่อนสนิดจากต่างจังหวัด และผู้นำชุมชน จัดซื้อข้าวสาร ไข่ไก่จำนวนหนึ่ง นำไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบถึงบ้าน ทำให้ชาวบ้านได้ต่อยอดปากท้อง เนื่องจากชาวบ้านบางรายไม่ได้รับเงินเยียวยา 5000 จากรัฐบาล บางครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้ ทางคณะกำนันยังกล่าวให้ขวัญกำลังใจ ให้ชาวบ้านสู้ สู้ต่อในการดำรงชีพในช่วงสถานการณ์แบบนี้


ภาพ/ข่าว สราวุธคำฟูบุตร-รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.