บึงกาฬ!! จัดค่ายอบรมเยาวชนเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 5 ประจำปี 2563


วันนี้ เวลา 09.00 น. 12 มิถุนายน 63 ที่วัดสว่างมีชัย ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.บึงกาฬ ร่วมกับ สนง.สาธารณสุข จ.บึงกาฬ รพ.สต. ทุกแห่ง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดบึงกาฬ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563 โดยมีทีมวิทยากรครูฝึกจาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ, กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬที่ 1 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 บึงกาฬ และมีเยาวชนผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
นายวราดิศร อ่อนนุช ปลัดจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม สามารถประกอบสัมมาอาชีพ และกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก
นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานในพิธี กล่าวกับเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ว่า วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่เป็นสักขีพยานให้กับอนาคตของชาติทุกท่าน ที่รู้จักปรับปรุงพัฒนาตนเอง มีสุภาษิตไทยบทหนึ่ง กล่าวไว้ว่า “สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” ขนาดนักปราชญ์ ยังพลั้งได้ ทำไมคนธรรมดาอย่างเราจะพลาดไม่ได้ แต่พลาดแล้วต้องรู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเอง เหมือนกับที่พระท่านว่า ชนะอะไรไม่สู้ ชนะใจตนเอง ขอให้เยาวชนทุกคนพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในค่ายนี้ให้มากที่สุด สร้างความทรงจำดีๆ ให้กันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ และคุณครูวิทยากร ก่อนการจัดการอบรมครั้งนี้ คุณครูวิทยากร และพี่เลี้ยงทุกท่าน ทำการบ้านกันหนักมาก เพื่อเตรียมสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับน้องๆ เยาวชนที่มาอยู่ตรงนี้ จึงอยากให้เยาวชนทุกคนตั้งใจรับสิ่งดีๆ เหล่านี้ไปให้หมด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความรู้ และพลังใจที่สามารถนำไปใช้เป็นเกราะคุ้มกันยาเสพติด พร้อมเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนา จ.บึงกาฬ และประเทศไทยของเราให้ก้าวหน้าต่อไป


สำหรับการอบรมแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 9 วันแรก จะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ เช่น ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด, ทักษะการปฏิเสธ, การทำหน้าที่พลเมืองดี ฯลฯ ส่วนในระยะ 3 วันหลัง จะเป็นการอบรมอาชีวะบำบัด เป็นการอบรมด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมต่อไป


ข่าว  เกรียงไกร  พรมจันทร์ // บึงกาฬ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.