จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม "รถครัวสนามปันสุข" ครั้งที่ 3 "เราคนไทยไม่ทิ้งกัน"

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม "รถครัวสนามปันสุข" ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย  โดยมี พันเอก สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ และประชาชนตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมกิจกรรม

     โดยกิจกรรมรถครัวสนามปันสุขในครั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการสำรวจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดกิจกรรม "รถครัวสนามปันสุข"  เพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดำเนินชีวิต ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยประชาชนได้มารับมอบอาหารจากการปรุงสด สะอาด อร่อย และอุดมด้วยโภชนาการครบถ้วน ยังความยินดีและชื่นชมการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะในครั้งนี้โดยทั่วถึงกัน

     ทั้งนี้ ทางห้างBig C และ ห้างmakro ได้นำสิ่งของจำเป็น น้ำดื่ม มาร่วมสมทบเพื่อมอบให้ประชาชนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภาพ/ข่าว สราวุธ คำฟูบุตร-รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.